Search
Close this search box.

Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Mgr. Radka Maťašovská, IČO: 19364857, se sídlem V háječku 26, 78901, Zábřeh na Moravě, zapsaná v živnostenském rejstříku a provozuji e-shop na webových stránkách www.jimespolecne.cz

Pro poskytování mých služeb a zboží a provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím objednávkového formuláře. Jsou to vaše jméno a příjmení, a emailová adresa.

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázal/a jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku mých novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázal/a.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailu: info@jimespolecne.cz

D. Živé akce- Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých živých akcích – školeních, seminářích, … pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. Videozáznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto se mnou spolupracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého e-shopu. Jsou to:

  • společnost podílející se na expedici zboží – Zásilkovna s.r.o.
  • společnost podílející se na zpracování plateb – ComGate Payments, a. s.
  • společnost podílející se na fakturaci – Fakturoid s.r.o.
  • poskytovatel e-mailingové služby – ECOMAIL.CZ, s.r.o.
  • poskytovatel marketingových služeb – Tomáš Kriesche, IČ: 04850246 a Marketista s.r.o.
  • poskytovatel sledování statistických dat – Google Ireland Limited

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k subjektům podílejícím se na chodu a fungování projektu a dalším spolupracujícím subjektům.

  • Mgr. Nikola Prokešová, IČ: 09948180

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese info@jimespolecne.cz nebo zavolejte na tel. č. 00420 735 392 392.

IV. Používání souborů cookies

Informace o cookies vč. možnosti jejich nastavení najdete na stránce Zásady cookies.

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.06.2023

Newsletter
Nic ti už neuteče